Zapraszamy na V Mistrzostwa Polski w strzelbie IPSC,które odbędą się na strzelnicy sportowej Nieczajna k. Poznania. Nieczajna 2
Termin: 5-6 wrzesień/september 2020

Organizator / Organized by: Stowarzyszenie Dywizjon Poznań
Kierownik Zawodów / Match Director: Marcin Świć (POL)
Sędzia główny / Range Master: Tadeusz Noga (POL)
Kierownik Biura Obliczeń / Stats Officer: [informacja wkrótce / soon ]
Delegat techniczny: Robert Wyzgała
Poziom zawodów / Match Level: Level III
Ilość torów / Number of stages: 12 w tym / incl.:
1 breneka/slug
11 śrut/birdshot
Minimalna ilość strzałów / minimal rounds number: 178 ( breneka/slug 16, śrut/bird 162)
Maksymalna ilość zawodników w meczu głównym / max. competitors and squads number : 120, 10 squad(ów)
Przedmecz tylko dla funkcyjnych i sponsorów / pre-match only for Match Management and Sponsors
Klasy sprzętowe / Shotgun Divisions:
Open,
Standard,
Standard Manual,
Modified (klasyfikacja przy minimum 10 zawodnikach / min.10 competitors to open division),
Kategorie zawodnicze / Individual categories:
Lady,
Senior,
Super Senior ( klasyfikacja przy minimum 5 zawodnikach / classification open with min.5 competitors).
Amunicja / Ammunition: Zgodna z przepisami IPSC (załącznik E1
Kąty bezpieczeństwa / Range safety rules: ze względów konstrukcyjnych na torach mogą występować zawężone kąty bezpieczeństwa boczne i górne / safe directions can be changed due range contruction parameters
Drużyny / Teams: minimum 3 osobowe / min. 3 Competitors incl.
Termin rejestracji / registration date: 06/07/2020 20:00https://practiscore.com/5-mistrzostwa-polski-w…/register
Opłata startowa / Start fee:
350 PLN (90 EUR) przelewem do / bank transfer [informacja wkrótce / more detailed informations soon ]
450 PLN (110 EUR) opłata za rejestrację na przedmecz dla VIP płatna przelewem do dnia / start fee for VIP ( pre-match ) with bank transfer [informacja wkrótce / more detailed informations soon]
500 PLN (120 EUR) opłata po 5.09.2020 na miejscu / after 5.09.2020 cash paid on the spot
Nr konta / bank account:
PL 34 1750 0012 0000 0000 3785 4905
Kod SWIFT PPABPLPKXXX
Opłata za zgłoszenie drużyny / start fee for Team: 150 PLN (35 EUR) przy zgłoszeniu minimum 3 drużyn w klasie lub kategorii / if min. 3 Teams registered in Division or Category
Przepisy / Rules: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje / last edition with changes and interpretations
Opłata arbitrażowa / Arbitration fee: 350 PLN (85 EUR)
Ograniczenia / Restrictions: Zawody tylko dla zawodników IPSC / Match only for IPSC Competitors:
polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów / You have to be member of an IPSC region


0 komentarzy

Avatar placeholder