Członkowie posiadający licencję zawodniczą w KSK Dywizjon, którzy czynnie wspierają organizację zawodów, szkoleń, treningów oraz pozostałych inicjatyw klubowych objęci są:

 • Zasadą zwolnienia ze składki członkowskiej.
 • Zwrotem kosztu dojazdu na miejsce organizacji wydarzeń.
 • Otrzymają pakiet amunicji konieczny jako minimalna liczba strzałów na organizowanych zawodach.

Składki i opłaty

Wpisowe dla nowych członków:

Członkostwo kolekcjonerskie 0zł
Członkostwo sportowe 300zł

Składki:

Składka kolekcjonerska:

Pakiet / typ członkostwa Stawka za rok
Składka kolekcjonerska 100zł

Składka pełna (sport + kolekcjonerska gratis):

Pakiet / typ członkostwa Stawka za rok Opis
Pakiet MIN 299zł Pakiet nie zawiera dostępu do obiektu (dostęp płatny osobno wg preferencyjnego cennika dla członków klubu)
Pakiet MID 699zł Pakiet zawiera dostęp do obiektu wyłącznie w piątki w godz. 16.00-20.00
 • oś 100m – pierwszy piątek miesiąca
 • osie 25 i 50m – każdy kolejny piątek miesiąca
Pakiet MAX 1399zł Pakiet zawiera dostęp do obiektu raz w tygodniu w wybranym dniu.
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
 • oś 100m – pierwszy tydzień miesiąca (liczony od pierwszego poniedziałku w miesiącu)
 • osie 25 i 50m – każdy kolejny tydzień miesiąca
Pakiet VIP 2799zł Pakiet zawiera dostęp do obiektu 8 razy w miesiącu w dowolnym* dniu w godz. 8.00-20.00
 • oś 100m – 2x w miesiącu
 • osie 25 i 50m – 6x w miesiącu
*dostępność osi w trakcie weekendów może być ograniczona, pierwszeństwo mają zawody oraz grupy zorganizowane wynajmujące obiekt, rezerwacja może zostać anulowana przez zarządcę obiektu.

PIKNIKI LR

Dodatkowo w ramach wykupionego pakietu, będzie możliwość prowadzenia cyklicznego strzelania na osi 270m na bardzo korzystnych warunkach (terminy i koszt będą podawane z odpowiednim wyprzedzeniem).

Rachunek bankowy do wpłat składek członkowskich:
15 1750 0012 0000 0000 3785 4859

Tytuł przelewu:[NAZWISKO, Imię – składka członkowska pełna MIN/MID/MAX/VIP* na ROK lub składka kolekcjonerska na ROK]

W przypadku chęci wystąpienia o licencję zawodniczą o kolejny rok kalendarzowy konieczna jest wpłata na rzecz PZSS w wysokości 50 zł na konto:
15 1750 0012 0000 0000 3785 4859.

Terminy opłat składek członkowskich

 • NOWI CZŁONKOWIE SPORTOWCY oraz CZŁONKOWIE KOLEKCJONERZY – wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej opłacają składkę członkowską wymaganą na ROK BIEŻĄCY,
 • CZŁONKOWIE SPORTOWCY składający wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej, wraz ze złożeniem wniosku opłacają składkę członkowską NA ROK, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK.
 • CZŁONKOWIE KOLEKCJONERZY ORAZ POZOSTALI, WYŻEJ NIEUJĘCI – składkę opłacają do końca GRUDNIA roku poprzedzającego ROK, NA KTÓRY PRZEDŁUŻANE JEST CZŁONKOSTWO w klubie.

W każdym powyższym przypadku wymagane jest przesłanie potwierdzenia przelewu wraz z wymaganymi wnioskami lub deklaracjami.Jeśli jesteś na rynku superclone Replica Rolex , Super Clone Rolex to miejsce, do którego warto się udać! Największa kolekcja podróbek zegarków Rolex w Internecie!

Wnioski o wydanie licencji zawodniczej lub jej przedłużenie na kolejny rok są zatwierdzane na portalu PZSS przez klub DYWIZJON na koniec miesiąca, w którym zostały złożone (pod warunkiem uiszczenia opłat w terminie oraz złożenia stosownych dokumentów np. wniosku z osobostartami).