Składki i opłaty

Aktualizacja: 25.11.2021

Wpisowe dla nowych członków – 0zł

 • Składka kolekcjonerska: 100zł / rok
 • Składka pełna (sport + kolekcjonerska gratis): 300zł / rok
 • Składka rodzinna:
  • 30% rabatu od składki „pełnej” dla drugiej osoby z rodziny (210zł / rok)
  • 50% rabatu od składki „pełnej” dla trzeciej osoby z rodziny (150zł / rok)
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia – bezpłatnie!

Dla członków klubu sportowego przewidziane są zniżki na zawody oraz kursy organizowane w 2021r przez nasz klub.

Rachunek bankowy do wpłat składek członkowskich:
15 1750 0012 0000 0000 3785 4859

Tytuł przelewu: [NAZWISKO, Imię – składka członkowska <kolekcjonerska/pełna/pełna plus> ROK]

W przypadku chęci wystąpienia o licencję zawodniczą o kolejny rok kalendarzowy konieczna jest wpłata na rzecz PZSS w wysokości 50 zł na konto:
15 1750 0012 0000 0000 3785 4859.

Terminy opłat składek członkowskich

 • NOWI CZŁONKOWIE SPORTOWCY oraz CZŁONKOWIE KOLEKCJONERZY – wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej opłacają składkę członkowską wymaganą na ROK BIEŻĄCY,
 • CZŁONKOWIE SPORTOWCY składający wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej, wraz ze złożeniem wniosku opłacają składkę członkowską NA ROK, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK.
 • CZŁONKOWIE KOLEKCJONERZY ORAZ POZOSTALI, WYŻEJ NIEUJĘCI – składkę opłacają do końca GRUDNIA roku poprzedzającego ROK, NA KTÓRY PRZEDŁUŻANE JEST CZŁONKOSTWO w klubie.

W każdym powyższym przypadku wymagane jest przesłanie potwierdzenia przelewu wraz z wymaganymi wnioskami lub deklaracjami.

Wnioski o wydanie licencji zawodniczej lub jej przedłużenie na kolejny rok są zatwierdzane na portalu PZSS przez klub DYWIZJON na koniec miesiąca, w którym zostały złożone (pod warunkiem uiszczenia opłat w terminie oraz złożenia stosownych dokumentów np. wniosku z osobostartami).