1. Klub Dywizjon ma dwa rodzaje członkostwa:
– sportowo-kolekcjonerskie (z licencją przypisaną do klubu Dywizjon na portalu PZSS),
– kolekcjonerskie,
(patrz druk deklaracji)

2. Opłaca się składki zgodnie z deklaracją (patrz pkt. 1)

3. Rezygnacja z utrzymywania licencji sportowej w klubie Dywizjon (wykreślenie z portalu PZSS) będzie odczytywane zgodnie z par. 20 ust.1 lit. a) za dobrowolną rezygnację z przynależności do klubu (stowarzyszenia). 

4. Dokonując rezygnacji z pkt. 3, oczywiście możesz być nadal w Dywizjonie składając nową deklarację na członkostwo kolekcjonerskie; (należy zauważyć, że członkostwo sportowo-kolekcjonerskie bez utrzymywanej licencji w Dywizjonie nie jest możliwe – wyjątek: nie masz jeszcze licencji i robisz staż w klubie).

5. Innych opcji niż powyżej opisanych nie ma.

6. Każdemu członkowi, który utrzymuje licencję sportową w klubie Dywizjon przysługuje możliwość korzystania z platformy komunikacyjnej discord. 
Osoby, które zrezygnowały z utrzymywania licencji w klubie, będą automatycznie usuwane z tego środka komunikacji klubowej. 

7. Zarząd ma prawo do stosowania wyjątków od powyższych zasad, wobec osób wykazujących się nadzwyczajnym zaangażowaniem w działalność klubu lub zasłuzonych w inny, wartościowy dla klubu sposób (mimo braku licencji sportowej w klubie Dywizjon). Odwiedź naszych partnerów,shoes – liderzy modnego obuwia!