Kim jesteśmy?

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski Dywizjon to grupa pasjonatów broni współczesnej i historycznej. Naszym celem jest popularyzacja strzelectwa sportowego dynamicznego oraz kolekcjonerstwa broni palnej i militariów.

Chcemy aby każdy praworządny obywatel miał prawo do swobodnego posiadania broni palnej, realizowania się w strzelectwie sportowym i podnoszenia własnych umiejętności. Strzelectwo to piękny i wymagający sport, który kreuje pożądane postawy obywatelskie oraz korzystnie wpływa na aspekty naszego codziennego życia.

Jak działamy?

Nasz klub jest otwarty dla wszystkich, podzielających naszą pasję, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, płci, czy poglądów politycznych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności oraz aktywnie spędzać czas.

Prowadzimy działania mające na celu ułatwienie uzyskania i utrzymania pozwolenia na broń, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń, zarówno dla osób, które chcą posiadać własne jednostki broni, a także dla tych, którzy chcą startować w zawodach i podnosić swoje kwalifikacje oraz umiejętności strzeleckie.

Pomagamy rozpocząć przygodę ze strzelectwem, uczymy zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. Edukujemy w zakresie prawa do posiadania i posługiwania się broną palną.

Zanim zadecydujesz się na własną broń, rozpocznij swoją przygodę ze strzelectwem na naszych zawodach, imprezach strzeleckich oraz treningach. Przekonasz się, że to bezpieczny, wymagający i ogromnie satysfakcjonujący sport!

Nasza misja

  • Popularyzacja strzelectwa praktycznego i sportowego,
  • Upowszechnianie kolekcjonerstwa broni, amunicji oraz militariów,
  • Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktycznego i teoretycznego,
  • Integracja Stowarzyszeń Strzeleckich poprzez organizowanie i udział w zawodach i treningach.

Członkowie naszego klubu dysponują własną bronią sportową, kolekcjonerską i szkoleniową.

Posiadamy także uprawnienia niezbędne do organizacji imprez sportowych o charakterze strzeleckim.

Co robimy, co planujemy?

  • Ułatwiamy i staramy się maksymalnie usprawnić i przyspieszyć proces spełnienia formalności związanych z ubieganiem się o pozwolenie na broń. Wspieramy naszych członków na każdym etapie w postępowaniu administracyjnym przed WPA.
  • Dla służb mundurowych pomagamy w przejściu szybkiej ścieżki do posiadania prywatnej broni. Doradzamy jakie i w jaki sposób zdobyć pozwolenie sportowe, kolekcjonerskie lub szkoleniowe. Damy ci gotowe wzory dokumentów.
  • Utrzymujemy błyskawiczną ścieżkę do prywatnej broni dla mundurowych: zarejestruj się, zapłać, poczekaj na polecony, złóż wniosek. Całość trwa parę dni.
  • Organizujemy Zawody strzeleckie, regularne strzelania, treningi i instruktaże.

KSK DYWIZJON jest:

  • Stowarzyszeniem Kolekcjonerskim, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989, Nr 20 , poz. 104, z późniejszymi zmianami), wpisanym do ewidencji stowarzyszeń KRS, pod numerem  0000774683.
  • Klubem Sportowym zrzeszonym w PZSS, zorientowanym na strzelectwo dynamiczne; pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa, wpisanym do WZSS pod numerem 41/W1/17.

Jesteśmy organizacją typu non-profit. Pozyskane środki przeznaczamy wyłącznie na cele statutowe. Zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Klubu, członkowie Zarządu Klubu wykonują swoją pracę społecznie i nie pobierają wynagrodzenia za pełnione funkcje w zarządzie KSK Dywizjon.