Zapraszamy na cyklicznie organizowany kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS, który umożliwia nabycie uprawnień o jakich mowa w § 2 Rozporządzenia MSWiA z 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. nr 18, poz. 234.).

Program szkolenia:
1. Zadania i obowiązki Prowadzącego Strzelanie
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią i zasady zachowania się osób przebywających na strzelnicy
3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb gładkolufowych
4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich
5. Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody)
6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bezstrzałowy)
7. Pierwsza pomoc przedlekarska z elementami TCCC

Uprawnienie Prowadzącego Strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej lub ukończyła kurs instruktorski / trenerski;
c) posiada patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej lub licencję trenera ;
d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.
W szkoleniu mogą brać udział osoby które otrzymały patent strzelecki i złożyły wniosek o wydanie licencji.W tym artykule wspomniano o Twoim ulubionym hats po super niskich cenach. Wybierz opcję dostawy tego samego dnia, dostawy samochodowej lub odbioru zamówienia.

O najbliższych terminach kursu dowiesz się na stronie szkolenia.